Διαγνωστική Νευροακτινολογία

 

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε σε σημαντικά άλματα στον τρόπο απεικόνισης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Σήμερα με τις σύγχρονές μη επεμβατικές μεθόδους είναι πλέον εφικτή όχι μόνο η ανατομική απεικόνιση αλλά και η λειτουργική μελέτη του εγκεφάλου.
Σύγχρονες μέθοδοι της μαγνητικής τομογραφίας επιτρέπουν την αξιολόγηση της μεταβολικής δραστηριότητας και την χαρτογράφηση λειτουργικών περιοχών του εγκεφάλου ή ακόμα και την ανάδειξη των συνδέσεων των οδών της λευκής ουσίας.


Μαγνητική Φασματοσκοπία (ΜR spectroscopy)
Αποτελεί σύγχρονη λειτουργική μη επεμβατική μέθοδο η οποία παρέχει πληροφορίες για την μεταβολική δραστηριότητα του εγκεφάλου με την ανίχνευση εγκεφαλικών χημικών ουσιών οι οποιές δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν με την συμβατική μαγνητική τομογραφία.


Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (Functional MRI)
Αποτελεί σύγχρονη μη επεμβατική μέθοδο με την οποία πραγματοποιείται μέτρηση και ανάδειξη ειδικών λειτουργιών του εγκεφάλου χωρίς να εκτίθεται ο ασθενής σε ακτινοβολία. Με την μέθοδο αυτή στην ουσία μας δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε και στην συνέχεια να απεικονίσουμε λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου όπως ειναι τα κέντρα λόγου (ομιλία), κίνησης και μνήμης.
Προεγχειρητική χαρτογράφηση:


Μαγνητική Δεσμιδογραφία (ΜR Tractography/DTI)
Είναι σύγχρονη μέθοδος μελέτης των δεσμίδων της λευκής ουσίας με την δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης. Έτσι μπορούμε να μελετήσουμε τις σύνθετες συνδέσεις των οδών της λευκής ουσίας σε λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου όπως είναι για παράδειγμα η φλοιονωτιαία οδός (κίνηση).
3D απεικόνιση των δεσμίδων της λευκής ουσίας:


Μαγνητική Δυναμικής Αιμάτωσης (MR Perfusion)
Είναι η δυναμική μελέτη της αιμάτωσης του εγκεφάλου σε μικροαγγειακό επίπεδο (τριχοειδική κυκλοφορία). Μπορούμε με αυτό τον τρόπο να υπολογίσουμε ποικίλες αιμοδυναμικές παραμέτρους όπως τον όγκο αίματος ή την αιματική ροή. Βρίσκει εφαρμογή σε ποικίλες παθολογίες.
Δυναμική αιμάτωση εγκεφάλου:

Τρισδιάστατη μαγνητική αγγειογραφία (3D TOF) και Τετραδιάστατη δυναμική μαγνητική αγγειογραφία (Time Resolved Contrast Enhanced MR Angiography)
Ταχύτατη δυναμική απεικόνιση των αγγείων του εγκεφάλου. Βρίσκει εφαρμογή στην μελέτη αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας και άλλων αγγειακών παθήσεων.