Ελένη Χάλαρη - MD Αναισθησιολόγος

 

 

ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΑΡΗ - MD ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

 

 

UNDER CONSTRUCTION

 under construction metropolitan