Πιθανές Επιπλοκές Χειρουργικής Εγκεφάλου

 

Κάθε χειρουργική επέμβαση, ανεξαρτήτως βαρύτητας ή διάρκειας, ενέχει τον κίνδυνο πιθανών επιπλοκών, όπως αυτές αναφέρονται σε μεγάλες μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι επιπλοκές αυτές μπορεί να σχετίζονται με την επέμβαση αυτή καθεαυτή, με την αναισθησία ή να είναι ανεξάρτητες αυτών.

 

Οι συχνότερα αναφερόμενες επιπλοκές στη διεθνή βιβλιογραφία που σχετίζονται με χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφάλου είναι:

 

Οι συχνότερα αναφερόμενες επιπλοκές στη διεθνή βιβλιογραφία που σχετίζονται με την χειρουργική αναισθησία είναι:


Οι συχνότερα αναφερόμενες στη διεθνή βιβλιογραφία επιπλοκές σε χειρουργικούς ασθενείς, οι οποίες όμως είναι ανεξάρτητες από το είδος της χειρουργικής επέμβασης είναι: