Προεγχειρητικός Ελεγχος – Χειρουργείο – Μετεγχειρητική Πορεία Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης / Νωτιαίου Μυελού

Πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται ο κατάλληλος προεγχειρητικός κλινικοεργαστηριακός έλεγχος (λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση του ασθενούς, αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις, αναισθησιολογική εκτίμηση κτλ.). Κατόπιν, ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο, όπου θα γίνει η εισαγωγή στην αναισθησία, η κυρίως χειρουργική επέμβαση και στο τέλος αυτής η ανάνηψη από την αναισθησία.

Μετά την πλήρη ανάνηψη του, ο ασθενής οδηγείται είτε σε θάλαμο νοσηλείας είτε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ανάλογα με την χειρουργηθείσα πάθηση και την μετεγχειρητική του κατάσταση) για την μετεγχειρητική του ανάρρωση.

Η νοσηλεία διαρκεί συνήθως λίγες ημέρες και στη συνέχεια ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο με οδηγίες για τυχόν περαιτέρω παρακολούθηση/εξετάσεις και σταδιακά επανέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες.